Sök i samlingen

Välkommen till Röhsska museets webbkatalog. Här kan du söka i museets föremålssamling, se vilka formgivare som finns representerade och se vad som är utställt i de olika salarna på museet. I Röhsska museets samling finns cirka 50 000 föremål och i dagsläget finns en liten del av dessa sökbara i vår webbkatalog. Här presenteras grunduppgifter om föremålen, som till exempel upphovsman, titel, datering och förvärvsuppgifter. I vissa fall presenteras föremålen även med utställningshistorik och litteraturreferenser.

Läs mer

Vi arbetar kontinuerligt med att lägga in fler föremål och alla poster bearbetas successivt vilket gör att det kan finnas information som är ofullständig eller föråldrad. Informationen genomgår en granskning innan den publiceras i webbkatalogen men informationens kvalitet kan trots det variera eftersom katalogiseringen har skett under lång tid och av flera olika personer. Som besökare är du välkommen att kontakta oss om du upptäcker någon felaktig uppgift eller vill komplettera informationen. Vår databas och webbkatalog är utvecklad och drivs av eMuseumPlus @zetcom.

Konstverken i denna databas är skyddade av upphovsrätt och får inte återges utan rättighetshavarnas tillstånd. Konstverken återges i denna databas med licens av BUS.

Följ oss