Sökhjälp

Enkel sökning

Använd fältet Enkel sökning för att göra fritextsökning i alla fält. Använd jokertecken (*) om du vill söka på del av ord. I fält med en pil i högerkant kan du välja en term ur listan. Du kan söka i listan genom att skriva de första bokstäverna av ett ord direkt i fältet.

Avancerad sökning

Avancerade sökningar kan göras genom användning av sökoperatorer i kombination med söktermer och sökfraser. Operatorerna gör det möjligt att definiera logiska relationer mellan söktermer. Följande operatorer är tillgängliga:

Operator Förklaring Exempel

+

"+" betyder att ordet efter plustecknet måste återfinnas i en post för att den ska komma med i sökresultatet.

Anm:
Eftersom detta är standardinställningen för sökningar kan "+" vanligtvis uteslutas.

+stol +betong

Såväl "stol" som "betong" måste finnas

-

"-" betyder att ordet efter minustecknet inte får återfinnas i de poster som visas i sökresultatet.

Anm:
"-" kan inte användas i de fall där bara ett sökord anges, utan måste användas i kombination med andra söktermer. Sökningen -betong kommer till exempel inte att returnera något resultat.

stol -betong

"stol" skall finnas, men "betong" får inte finnas

AND, &&
(måste skrivas med versaler)

"AND" förenar två sökord och returnerar bara de poster där båda orden återfinns.
"AND" fungerar på samma sätt som "+" och används vid gruppering av söktermer. Symbolen && kan användas istället för "AND".

Anm:
Eftersom detta är standardinställningen för sökningar kan "AND" vanligtvis uteslutas.

stol AND betong

Såväl "stol" som "betong" måste finnas

OR, ||
(måste skrivas med versaler)

"OR" länkar två söktermer och returnerar poster där någondera av termerna återfinns.
Symbolen || kan användas istället för "OR".

stol OR betong

"stol" eller "betong" skall finnas.

NOT, !
(måste skrivas med versaler)

"NOT" utesluter alla poster som innehåller ordet som följer efter "NOT".
Symbolen "!" kan användas istället för "NOT".

Anm:
"NOT" kan inte användas i de fall där bara ett enda sökord angivits, utan måste kombineras med andra söktermer. Sökningen "NOT stol" kommer till exempel inte att returnera något resultat.

stol NOT betong

"stol" skall finnas, men "betong" skall inte finnas

Stäng fönstret