Samlingar

Röhsska museet har en omfattande föremålssamling på uppemot 50 000 objekt, fördelade inom kategorierna konsthantverk, design och mode. Föremålssamlingen är uppdelad i flera mindre samlingar, bland annat möbler, metall, industridesign, textil, mode och dräkt, skisser, grafik och handteckningar, glas, keramik, bokband och de östasiatiska samlingarna. Museet har också andra typer av samlingar som rör enskilda kategorier av föremål, som till exempel japanska träsnitt och Falk Simons donation med en fantastisk samling guld och silver föremål. Här presenterar vi några av museets samlingar med en kort introduktionstext.

Resultat:  1

Östasiatiska samlingen

De östasiatiska samlingarna utgörs huvudsakligen av japanska och kinesiska föremål och är museets äldsta. Den kinesiska samlingen, som främst är en konstsamlarsamling, består av ca 1400 föremål, bland annat märks två Minglejon av marmor, Pu-tai i lack/trä samt fyra Lohaner i gjutjärn från 1400-talet och ett representativt urval av kinesiska snusflaskor. Kinasamlingen är en av de äldre museisamlingarna i Europa. Kinasamlingen speglar det tidiga 1900-talets fördjupade intresse för Kinas historia och kultur och är därför av ett stort kulturhistoriskt värde. Japansamlingen består av ca 1500 föremål och innehåller bland annat netsukes (knappar i form av små skulpturer), tsubas (parerplåtar till svärd) och träsnitt där ett 50-tal konstnärer är representerade. Japansamlingen innehåller flera värdefulla och representativa föremål samt några objekt av mycket hög kvalitet. Samlingens höga kulturhistoriska värde kan knytas till västerlandets tidiga 1900-tals vurm för det japanska och japanismens strömningar.
Relaterade föremål

Resultat:  889