Resultat:  1

  • Vas
  • Rörstrand (1930-talet)
    Gunnar Nylund (1904 - 1997)
  • Chamotterat stengods
  • Lidköping 1940 - 1949
  • RKM 53-1999
  • Överförd till samlingarna från museets inventarier
  • Inte utställd på museet