Results:  1

Literature
EXTRA MATERIAL

Modern svensk textilkonst, Författare: Ulf Hård af Segerstad, Stockholm, 1963, p. 75-78

Svenska slöjdföreningens tidskrift 1929, 1929