Resultat:  1

Litteratur

Arkitektur 1967 nr 3. "Bruno Mathsson och tiden", Författare: Elias Cornell, 1967, s. 103