Resultat:  1

Staffan Stalledräng
Beskrivning
Utställningshistorik
Litteratur
Föremålslänkar

Bildvävnaden Staffan Stalledräng kan idag betraktas som ganska typisk för sin tillkomsttid 1909. Väven bär tydliga nationalromantiska drag; nordiskt blått ljus och färgtoner som ger ett växtfärgat och jordnära intryck. Stilen påminner om medeltida vävar såsom Baldisholväven från Norge och mönstren är influerade av folklig textiltradition. Som titeln antyder är motivet inspirerat av Staffansvisan och en variant av texten är invävd i bilden.

För Märta var stjärnhimlen fröet till hela väven och hon lät sig inspireras av stjärnor avbildade såväl i allmogekonst som i en särskild orientalisk matta föreställande ett nattligt himmelsvalv som hon sett i Stockholm 1897. ”Av detta blå skall jag göra en stjärnhimmel tänkte den ungdomliga entusiasmen inom mig. Flera år efteråt gjorde jag också en tapet Staffan Stalledräng med hästar under stjärnvalvet”.

Staffan Stalledräng gav upphov till starka reaktioner inom Malmöhus läns hemslöjdsförening där Märta Måås-Fjetterström var direktris. Verket ansågs inte förenligt med hennes uppdrag att bevara den skånska textiltraditionen och egenhändigt komponerade verk accepterades inte. När väven visades på Stockholmsutställningen 1909 och köptes av Röhsska museet året efter valde hemslöjdsföreningen att avskeda Märta.