Resultat:  1

  • Skulptur
  • Okänd
  • Gjutjärn
  • Kina 1477
  • RKM 1085-1915
  • Gåva av Hjalmar Wijk mfl.
  • Verket visas i Inspiration Östasien rum 1
Beskrivning
Utställningshistorik
EXTRA MATERIAL

Röhsska museet har fyra s.k. Luohaner. Skulpturerna är gjorda i Kina under Ming-perioden, under kejsar Cheng Hua. De representerar ett utmärkt hantverk och är gjorda i gjutjärn av olika delar som satts samman. Luohan betecknar en helig man. Lohanerna tillhör Buddhas personliga lärjungar och var heliga män som ansågs besitta övernaturliga krafter. De ansågs ha uppnått nirvana och fungerade som beskyddare av buddhismen. Luohanerna har de typiska anletsdragen som visar att de är heliga män, långa öronsnibbar och klotformade märken i pannan. En av skulpturerna håller en fo-hund, kinesiskt lejon, i famnen. Fo-hunden är en symbol för kraft och uthållighet. En annan av skulpturerna håller en drake som griper efter ett klot som kan ha med solens kraft att göra. Luohanerna inköptes i Henan år 1914 av Röhsska museets representant Thorild Wulff. De har tidigare stått i ett tempel uppställda på rad efter en vägg i tempelsalen. Nu är de permanent utställda i museets utställning med kinesiskt konsthantverk.

Ritwa Herjulfsdotter, fil dr